Marthe Muri Skalmerås

Vår neste person er Marthe!

Navn: Marthe Muri Skalmerås
Alder: 22 år
Hvor er du fra: Trondheim
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Litt om meg selv: For tiden er jeg student på bygg- og miljøteknikk på NTNU. På siden av studiet jobber jeg på sykehjem, og spiller fotball for linjeforeningslaget. Jeg er glad i å reise, og brukte blant annet året etter videregående til å reise som frivilling til Nepal og å studere et halvt år i Australia. Ellers setter jeg stor pris på familie- og vennetid.
Motivasjon og forventninger til Nepal: For fire år siden reiste jeg som frivillig til Nepal, og lovte meg selv å dra tilbake en dag. Både folket, landet og kulturen ga meg et nytt perspektiv og gjorde stort inntrykk på meg. Jeg har alltid hatt et ønske om å gjøre en forskjell, og med dette arbeidet ser jeg muligheten til det. Jeg reiste den gang for å jobbe som frivillig på barnehjem. Denne gangen kombinerer jeg frivillighetsarbeidet med studiet mitt. Jeg ser på dette prosjektet som en mulighet til å utfordre meg selv, både personlig, faglig og kulturelt. Jeg gleder meg til å reise dit igjen!

Marthe


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s